Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Καλως Ορίσατε....!

Και είπεν Κύριος ο Θεός: Γεννηθήτω το μηδέν! και εγένετο το μηδέν.

Και είδεν ο Θεός ότι το μηδέν καλόν εστί.

Και διεχώρισεν ο Θεός το μηδέν από το ένα και τα αποκάλεσε bit.

Και είπεν Κύριος ο Θεός: Θέσωμεν το μηδέν και το ένα εν σειρά των οκτώ και δημιουργήσωμεν το byte, και εγένετω ούτω.

Και εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός εξ αυτών τας λοιπάς πληροφορίας, ήτοι τα Kbyte, Mbyte, TeraByte και επόμενα.

Και είδεν Κύριος ο Θεός ότι ταύτα πάντα καλά εισίν. Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα πρώτη.Σε αυτό το Blog μπορείται να στέλνετε τις απορίες για οποιοδήποτε ζήτημα
έχει να κάνει με τα PC!

ΓουέλΚαμ!

2 σχόλια: